Medewerker aan het woord - Jan Mulder

Waarom heb jij de overstap gemaakt naar Sibbing?

Vanwege de doelgroep van medici waar Sibbing zich met haar dienstverlening op richt heb ik de overstap gemaakt. Het is een doelgroep waar ik nog totaal geen ervaring mee had. En dus erg verfrissend om daarmee kennis te maken.

Wat maakt het werken als schadebehandelaar bij Sibbing zo bijzonder?

Het werk van schadebehandelaar vind ik zo bijzonder omdat geen dag en geen schade hetzelfde is. Het is heel afwisselend werk. Daardoor verveelt het ook nooit. En natuurlijk is het fijn om als schadebehandelaar relaties te helpen wanneer zij schade hebben en deze schade dan vlot en naar tevredenheid voor ze af te kunnen handelen.

Het feit dat je direct handelend kunt op treden wanneer een verzekerde bij schade met zijn handen in het haar zit. Daar haal ik de meeste voldoening uit

Omdat Sibbing een volmachtkantoor is draai je als het ware zelf aan de knoppen om het maar populair te zeggen. Binnen de gegeven limieten is er voldoende vrijheid om je werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren. Je mag in feite handelen als verzekeraar met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. De schades die wij behandelen gaan van uiterst eenvoudig tot complex en alles wat daar tussen zit.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Schades komen grotendeels binnen via de mail. Daarnaast ook telefonisch. In dit vak heb je veel overleg met verzekeraars, experts en verzekerden. Ik werk zelf 2 à 3 dagen op kantoor.